• (PLX AI) – Aroundtown Q1 net rental income EUR 309 million.
  • • Q1 net profit EUR 125 million

Quelle: PLX AI