• (PLX AI) – BayWa 9-month EBIT EUR 191.7 million.

Quelle: PLX AI