• (PLX AI) – Byggmax Q2 sales SEK 2,546 million vs. estimate SEK 2,565 million.
  • • Q2 gross margin 32% vs. estimate 32.1%
  • • Q2 EBIT SEK 240 million vs. estimate SEK 260 million

Quelle: PLX AI