FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100) S6P XFRA DE000A2TR919 SPIELVGG UNTERHACH. NA ON