FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.08.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME S8N XFRA SG1H97877952 SEMBCORP MARINE SD-,10 S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE JU3A XFRA LU0329070675 JUP.GL.FD-J.CH.SEL.LEOA