• (PLX AI) – Howmet Q2 revenue USD 1,390 million vs. estimate USD 1,370 million.
  • • Q2 net income USD 147 million
  • • Q2 adjusted net income USD 149 million
  • • Q2 adjusted EBITDA USD 317 million
  • • Q2 adjusted EBITDA margin 22.8%

Quelle: PLX AI