• (PLX AI) – Huhtamaki Q2 sales EUR 877.1 million vs. estimate EUR 836 million.
  • • Q2 adjusted EBITDA EUR 121.1 million vs. estimate EUR 122 million
  • • Q2 EBITDA EUR 114.3 million vs. estimate EUR 120 million
  • • Q2 EPS EUR 0.5
  • • Q2 adjusted EPS EUR 0.53

Quelle: PLX AI