• (PLX AI) – ICA Q3 sales SEK 32,094 million vs. estimate SEK 32,175 million.
  • • Q3 adjusted EBIT SEK 1,818 million vs. estimate SEK 1,684 million
  • • Q3 EPS SEK 6.87

Quelle: PLX AI