• (PLX AI) – ING Q1 pretax profit EUR 668 million.

Quelle: PLX AI