• (PLX AI) – JM FY revenue SEK 14,608 million vs. estimate SEK 14,800 million.
  • • FY EBIT margin 15.2%
  • • FY pretax profit SEK 2,158 million
  • • FY net income SEK 1,798 million
  • • FY EPS SEK 25.9

Quelle: PLX AI