• (PLX AI) – Medios FY revenue EUR 1,357.4 million vs. estimate EUR 1,300 million.
  • • FY pretax profit EUR 32.3 million vs. estimate EUR 22 million
  • • Outlook FY EBITDA was EUR 38-39 million
  • • Outlook FY pretax profit was EUR 31-32 million

Quelle: PLX AI