• (PLX AI) – Merck KGaA Q2 revenue EUR 5,568 million vs. estimate EUR 5,400 million.
  • • Q2 EBIT EUR 1,177 million vs. estimate EUR 1,300 million
  • • Q2 EBITDA EUR 1,709 million vs. estimate EUR 1,700 million
  • • Q2 net income EUR 870 million

Quelle: PLX AI