• (PLX AI) – MLP Q2 revenue EUR 211.6 million vs. estimate EUR 201 million.
  • • Q2 EBIT EUR 9.5 million vs. estimate EUR 9 million
  • • Q2 net income EUR 6.8 million
  • • Q2 EPS EUR 0.05

Quelle: PLX AI