• (PLX AI) – NCC Q3 orders SEK 8,905 million vs. estimate SEK 11,500 million.
  • • Q3 sales SEK 14,531 million vs. estimate SEK 14,300 million
  • • Q3 net income SEK 706 million
  • • Q3 EPS SEK 6.56

Quelle: PLX AI