• (PLX AI) – Sweco Q2 revenue SEK 6,116 million vs. estimate SEK 6,070 million.
  • • Q2 EBIT SEK 535 million vs. estimate SEK 578 million
  • • Q2 net income SEK 409 million

Quelle: PLX AI