CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.07.2020;Das Instrument DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.07.2020 The instrument DE000A2888L0 SIXT LEASING O.N. Z.VERK. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.07.2020